Korporativ kreditlər

Korporativ kreditlər

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı müştəriləri üçün öz layihələrinin bünövrəsini qoyması üçün qısamüddətli və uzunmüddətli korporativ kreditlərini təqdim edir.

İri korporativ müştərilərin kreditləşdirilməsi

İxraca dəstək krediti